05/12/2023 14:07
Najnovije vesti

Politika privatnosti

Politika privatnosti za portal za celebrity i lifestyle vesti

Ova politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, koriste i štite podaci korisnika koji posećuju ovaj portal za celebrity i lifestyle vesti. Vlasnik portala prepoznaje važnost privatnosti korisnika i obavezuje se na zaštitu ličnih podataka. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti kako biste razumeli kako se vaši lični podaci obrađuju i koriste na ovom portalu.

Prikupljanje ličnih podataka
Vlasnik portala prikuplja lične podatke korisnika samo ako su nam dobrovoljno pruženi. Prikupljeni podaci mogu uključivati ime i prezime, adresu e-pošte i druge kontakt informacije.

Upotreba ličnih podataka
Vlasnik portala koristi lične podatke korisnika samo u sledeće svrhe:
a) Za pružanje i poboljšanje usluga koje portal nudi.
b) Za slanje korisničkih obaveštenja, marketinških ponuda i drugih informacija koje bi mogle biti od interesa korisnika.
c) Za statističke svrhe, pri čemu se podaci koriste samo u anonimiziranom obliku.

Otkrivanje ličnih podataka
Vlasnik portala ne prodaje, iznajmljuje ili deli lične podatke korisnika s drugim osobama, osim u sledećim okolnostima:
a) Ukoliko je to neophodno za pružanje usluga koje korisnik traži (npr. slanje newslettera).
b) U slučaju da je to zakonski propisano ili naredbom nadležnih organa.
c) Ukoliko se korisnik saglasi s takvim deljenjem podataka.

Zaštita ličnih podataka
Vlasnik portala preduzima sve razumne mere za zaštitu ličnih podataka korisnika. Ove mere uključuju fizičke, administrativne i tehničke mere kako bi se sprečilo neovlašćeno pristupanje, korišćenje ili otkrivanje podataka.

Pristup i ispravka ličnih podataka
Korisnici imaju pravo na pristup i ispravku svojih ličnih podataka koje poseduje vlasnik portala. Ukoliko korisnik želi pristupiti ili ispraviti svoje podatke, može kontaktirati vlasnika portala putem e-pošte.

Promene politike privatnosti
Vlasnik portala zadržava pravo da izmeni ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Ukoliko dođe do značajnih izmena u ovoj politici privatnosti, korisnici će biti obavešteni putem e-pošte ili objavom na portalu.

Kontakt
Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte ili na drugi način naveden na ovom portalu.

Poslednja izmena ove politike privatnosti: 4. mart 2023. godine.

Scroll to Top