05/12/2023 07:29
Najnovije vesti

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja za portal vs celebrity

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što pristupite našem portalu. Korišćenjem ovog portala pristajete da se obavezujete na ove uslove korišćenja, te ih morate prihvatiti.

  1. Opšti uslovi

a) Sva autorska prava na ovaj portal pripadaju njegovom vlasniku, a sadržaj ovog portala ne sme se koristiti bez pismene dozvole vlasnika portala. b) Vlasnik portala zadržava pravo izmeniti uslove korišćenja u bilo koje vreme i bez prethodne najave, a korisnici su dužni da se pridržavaju najnovijih uslova. c) Ovaj portal se koristi isključivo za informisanje korisnika i zabavu, i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe. d) Korisnici su odgovorni za sve aktivnosti koje se izvrše preko njihovih naloga na portalu. e) Vlasnik portala nije odgovoran za bilo kakve greške, prekide, kvarove, gubitke podataka ili druge štete nastale prilikom korišćenja portala. f) Vlasnik portala ima pravo u bilo koje vreme obustaviti pružanje usluge korisnicima.

  1. Sadržaj portala

a) Sadržaj ovog portala je informativnog karaktera i ne može se smatrati savetom ili preporukom. b) Sadržaj ovog portala je namenjen samo za ličnu upotrebu, a ne sme se distribuirati ili prenositi u bilo kojem obliku bez pismene dozvole vlasnika portala. c) Sadržaj ovog portala nije namenjen deci mlađoj od 18 godina. d) Vlasnik portala nije odgovoran za sadržaj koji postavljaju korisnici na portal, ali zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprikladnim.

  1. Registracija korisnika

a) Korisnici moraju biti stariji od 18 godina da bi se registrovali na portalu. b) Korisnici su dužni da unesu tačne podatke prilikom registracije. c) Korisnici su odgovorni za bezbednost svog naloga i lozinke za pristup portalu. d) Korisnici ne smeju deliti svoj nalog sa drugim osobama.

  1. Privatnost korisnika

a) Vlasnik portala će poštovati privatnost korisnika i neće deliti njihove podatke sa trećim stranama bez njihove saglasnosti.

b) Vlasnik portala može koristiti informacije o korisnicima u statističke svrhe, ali samo u anonimizovanom obliku. c) Vlasnik portala može slati korisnicima promotivne ponude putem e-pošte, ali korisnici mogu odustati od primanja ovih ponuda u bilo koje vreme. d) Vlasnik portala nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usled neovlašćenog pristupa korisničkim podacima.

  1. Ograničenja odgovornosti

a) Vlasnik portala ne garantuje tačnost, potpunost ili pouzdanost informacija na ovom portalu i ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled njihove upotrebe. b) Vlasnik portala ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled tehničkih problema, grešaka ili prekida u radu portala. c) Vlasnik portala ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja portala. d) Vlasnik portala ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida u radu zbog održavanja ili ažuriranja portala.

  1. Rešavanje sporova

a) U slučaju sporova između korisnika i vlasnika portala, strane će pokušati rešiti spor mirnim putem. b) Ukoliko se spor ne može rešiti mirnim putem, nadležan je sud u Srbiji.

Završne odredbe

a) Ovi uslovi korišćenja predstavljaju celokupan dogovor između korisnika i vlasnika portala i zamenjuju sve prethodne sporazume ili dogovore. b) Ukoliko se neka od odredbi ovih uslova korišćenja smatra nevažećom ili neizvršivom, ostale odredbe će ostati na snazi. c) Ovi uslovi korišćenja su regulisani zakonima Republike Srbije. d) Svaki spor koji proizađe iz ovih uslova korišćenja rešavaće se pred nadležnim sudom u Srbiji.

 

Scroll to Top